Skip to content Skip to footer

 REGULAMENT GIVEAWAY JAZZ IN THE PARK

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1. Prezentul regulament stabileşte termenii și condițiile de desfăşurare privind giveaway-ului iniţiat de Organizator (cu sprijinul partenerilor săi) prin intermediul platformei INSTAGRAM, respectiv a contului oficial al Jazz in the Park: www.instagram.com/jazzintheparkromania
  2. Giveaway-ul se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament, a Politicilor adiacente  şi a legislației incidente.
  3. Participarea oricărei persoane interesate la giveaway-ul organizatorului reprezintă acceptarea expresă şi necondiţionată a prevederilor prezentului regulament.
 2. ORGANIZATORUL
  1. Organizatorul giveaway-ului  este  ASOCIAŢIA FAPTE, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Strada Donath, Nr. 192, Bl. A4, Sc. 1, Et. 2, Ap. 12, Jud. Cluj, având C.U.I. 31425230.
 3. DURATA
  1. Giveaway-ul se desfăşoară în perioada 01.12.2023– 25.12.2023, prin intermediul platformei INSTAGRAM.
  2. Pe toată durata de desfăşurare, Organizatorul (împreună cu partenerii acestuia) va oferi un număr de 24 de premii, respectiv câte un premiu pentru fiecare zi de desfăşurare, conform graficului de desfăşurare prezentat la punctul 4.
 4. PREMII ȘI GRAFIC DE DESFĂȘURARE
  1. Premiile oferite în cadrul giveaway-ului sunt următoarele:

   Nr.crt Cadou Oferit de Valoarea cadoului
   1 Vinil JazzyBIT JiP

   *bun unicat

   2 Ceramic stuff Fauve Atelier

   135

   3 Bobby's Gin Crush

   252

   4 250gr cafea House Blend + 2 narcups (paharele reusable) + 2 cafele Narcoffee

   160

   5 Cărturești Goodie Bag Cărturești

   180

   6 Goodie bag Ceai Demmers

   264

   7 Cutie cana + tricou + breloc JiP JiP

   250

   8 Blind Sale + Christmas Pack JiP

   600

   9 Pătură + pernă JiP Mobila Dalin

   240

   10 Căști Meze Meze Audio

   900

   11 Cymande vinil MeloMelanj

   180

   12 Brad de Craciun Brico

   900

   13 Casetă luminoasă JAZZ Daisler

   500

   14 Mulatu Astatke Poster JiP

   *bun unicat

   15 Iarmaroc  Iarmaroc

   300

   16 Iulius Voucher Iulius Mall

   700

   17 Family day cu alpace și catei Dog Assist

   200 

   18 Rue Atelier + Alt Poster BRD & Rue Atelier

   100

   19 OTOTO goodie bag OTOTO

   300

   20 Delikates TBD Delikates 

   450

   21 Family Products Farmec S.A.

   250

   22 Pachet Crush vin CrushWine Shop

   250

   23 Bere Ascultă Birra Moretti

   100

   24 Visuin Tapas Visuin

   300

   *Bunul identificat cu nr. crt. 1, respectiv: Vinil Jazzybit cu autograf este un bun unicat, personalizat, fără o valoare de circulaţie specifică.

 5. PROCEDURA DE PARTICIPARE ŞI SELECŢIA CÂŞTIGĂTORILOR
  1. Procedura de participare
   1. Participarea la giveaway este gratuită pentru orice persoană fizică, în măsura îndeplinirii următoarelor condiţii:
    • Are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
    • Are un cont personal şi activ pe platforma INSTAGRAM;
    • Urmăreşte (Follow) pagina jazzintheparkromania, dar și pe cea a partenerului împreună cu care se face giveaway-ul, după caz de pe platforma INSTAGRAM;
    • Postează un comentariu în cadrul postării aferente premiului pentru care doreşte să participe, comentariu în cadrul căruia numeşte cel puţin o altă persoană prin utilizarea funcţiei „tag”.
    • Are vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi. Această regulă este aplicabilă exclusiv pentru premiile care conţin produse alcoolice, respectiv premiile  regăsite la numerele 3, 22, şi 23 din tabelul de mai sus.
   2. În cadrul acestui giveaway se oferă drept premii cele 24 de bunuri individualizate anterior. Premiile vor fi postate pe pagina oficială de Instagram a organizatorului, zilnic, respectiv câte un premiu pentru fiecare zi de desfăşurare.
   3. Participanţii se pot înscrie la giveaway pe toată durata de desfăşurare a acestuia (01.12.2023 – 25.12.2023), în afara situațiilor în care este menționat specific pe postarea bunului individual.
   4. Participanţii se pot înscrie pentru extragerea oricărui premiu oferit, respectiv aceştia se pot înscrie pentru un premiu specific, pentru mai multe premii specifice sau pentru toate premiile oferite de Organizator. 
   5. Înscrierea se face prin introducerea unui comentariu de către participant la postarea/postările Organizatorului în care sunt individualizare premiile giveaway-ului, comentariu în cadrul căruia trebuie să numească cel puţin o altă persoană, prin intermediul funcţiei „tag”.
   6. Participanţii pot introduce mai multe comentarii la postarea aceluiaşi premiu, astfel ridicându-se probabilitatea de câştig. Un comentariu introdus conform regulilor de mai sus reprezintă o şansă de câştig, respectiv şansele cresc în funcţie de numărul comentariilor valide introduse de participant. 
   7. Un comentariu este eligibil în măsura în care îndeplineşte condiţiile iterate anterior. Persoanele numite de către participant în comentariu („tag”) trebuie să fie diferite. Nu este permisă introducerea mai multor comentarii în cadrul cărora se individualizează aceeaşi persoană în mod repetat de către Participant (în această situaţie, şansa de a câştiga unul dintre premii nu va creşte proporţional cu numărul de comentarii introduse).
   8. Este interzisă participarea la acest giveaway a angajaţilor sau colaboratorilor Organizatorului sau ai partenerilor Organizatorului.
  2. Procedura de selecţie a câştigătorilor
   1. Giveaway-ul se finalizează în data de 25.12.2023, la ora 18:00. 
   2. Câștigătorii premiilor din cadrul giveaway-ului vor fi desemnaţi şi individualizaţi cel mai târziu în data de 31.12.2023.
   3. Stabilirea câştigătorilor se va realiza prin utilizarea unui program de selecţionare aleatorie (https://www.random.org/), dintre participanţii care îndeplinesc toate condiţiile de participare.
   4. Câştigătorii desemnaţi vor fi contactaţi de către reprezentanții Organizatorului în vederea stabilirii modalităţii de intrare în posesie a premiilor.
   5. Expedierea premiilor se va face cel târziu în data de  12.01.2024.
   6. Organizatorul nu este responsabil în măsura în care Câştigătorii nu răspund încercărilor de contactare a acestora sau în măsura în care aceştia furnizează date incorecte de contact. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 5 de zile de la data în care au fost contactaţi sau de la data anunţării câştigătorilor, atrage descalificarea acestora.
 6. IMPOZITE şi ALTE CHELTUIELI.
  1. Organizatorul va calcula, reţine și achita impozitele aferente câştigurilor conform normelor legale incidente, conform Codului Fiscal art. 110, alin. 4, aliniat a).
  2. Costurile de transport aferente livrării premiilor către câştigători vor fi suportate de către Organizator, în măsura în care câştigătorii indică adrese de livrare valide de pe teritoriul României.
 7. DREPTURILE ORGANIZATORULUI
  1. Drepturile Organizatorului sunt:
   • Să organizeze Giveaway-ul conform prezentului Regulament;
   • Să modifice prezentul Regulament, cu consecința notificării persoanelor interesate în modalitățile și la termenele prevăzute în prezentul document;
   • Să solicite detalii suplimentare/clarificări referitoare la câştigători, în special cu privire la livrarea premiilor către aceştia.
   • Să invalideze sau să descalifice participanţii care nu respectă prezentul regulament.
 8. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ
  1. Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română și în acord cu prevederile legale aplicabile.
  2. Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Programului se va soluționa fie prin cereri adresate instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului, fie prin arbitrajul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie Cluj în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții, hotărârea acestui din urmă organ fiind definitivă pentru părți.
 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
  1. Organizatorul prezentului Giveaway organizează campania cu respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679; Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  2. În considerarea modalităţii de desfăşurare a giveaway-ului, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal referitoare la participanţi, respectiv:
   1. Pentru participanţii care se înscriu la giveaway datele personale colectate sunt: numele aferent contului de Instagram (username);
   2. Pentru participanţii declaraţi câștigători, Organizatorul va solicita şi va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele aferent contului de Instagram (username); numele/prenumele câştigătorului; adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon
  3. Datele personale identificate anterior sunt prelucrare de către Organizator exclusiv în scopul bunei desfăşurări a prezentei campanii şi vor fi stocate de către acesta pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea campaniei.
  4. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate în prezenta campanie au următoarele drepturi:
   • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
   • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le  puteți completa;
   • Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
   • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
   • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
   • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
   • Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
   • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
   • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
  5. Organizatorul va putea comunica datele personale colectate în prezenta campanie către entități/autorități publice și altor instituții care pot pretinde acces la astfel de informații în condițiile legii. De asemenea, Organizatorul va comunica anumite date personale către colaboratorii săi, în vederea bunei desfăşurări a campaniei, respectiv va putea comunica informaţii către: partenerii campaniei şi societăţile de curierat  care vor asigura transportul premiilor către câştigători.
  6. Prin participarea la prezentul giveaway, participanţii declară în mod expres că înţeleg şi sunt de acord cu faptul că vor fi colectate şi prelucrare datele cu caracter personal menţionate mai sus.
 10. ALTE DISPOZIȚII
  1. Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament sau pentru a vă exercita oricare dintre drepturile prevăzute la art. 9.4 din prezentul Regulament, puteţi contacta Organizatorul folosind adresa de email: [email protected].

ULTIMA ACTUALIZARE A PREZENTULUI REGULAMENT: 30.11.2023

Go to Top

Abonează-te la newsletter

ȘI PRIMEȘTI UN VOUCHER DE 10% REDUCERE
PENTRU ABONAMENT

Competiția Jazz in The Park