Skip to content Skip to footer

REGULAMENT

 1. DEFINIȚII 

  Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

  BILET sau abonament, individual sau de grup: un document emis în format digital sau pe suport de hârtie, prin care se atestă dreptul de acces al unei persoane sau grup de persoane la unul sau mai multe evenimente din cadrul festivalului pentru un număr de zile limitat. Biletele au un număr unic de identificare și sunt nenominale.

  BRĂȚARĂ DE ACCES: însemn aplicat de Organizatori după validarea biletului, care atestă faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita una sau mai multe locații de festival, în una sau mai multe zile, conform drepturilor oferite de bilet.

  CUMPĂRĂTORUL BILETULUI: persoană fizică care achiziționează unul sau mai multe bilete și/sau abonamente de acces la festival.

  DURATA FESTIVALULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul festivalului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.jazzinthepark.ro.

  DURATA EVENIMENTULUI: durata de timp cuprinsă între începutul și sfârșitul evenimentelor și concertelor din cadrul festivalului așa cum sunt ele comunicate public pe website-ului www.jazzinthepark.ro

  FESTIVALUL: totalitatea concertelor, acțiunilor, programelor, spectacolelor și altor servicii organizate de Jazz in the Park pentru o anumită durată și într-unul sau mai multe locuri clar menționate pe durata festivalului.

  LOCUL: oricare din spațiile/zonele în care se desfășoară activitățile Festivalului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a website-ului www.jazzinthepark.ro.

  ORGANIZATOR/II: asocierea de persoane juridice care organizează și pun în scenă Festivalul Jazz in the Park, având drepturi exclusive asupra acestuia. Festivalul Jazz in the Park este co-organizat de Asociația Fapte (str. Donath, nr. 192, bloc A4, ap. 12, Cluj-Napoca, CIF 31425230) și Asociația Beyond the Line Production (str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap. 25, Cluj-Napoca, CIF RO 31425273).

  PARTENER COMERCIAL: persoane fizice/juridice sau asociere de persoane fizice/juridice care desfășoară o activitate comercială independentă, autorizată conform legii, în cadrul Festivalului, în baza unei relații contractuale cu unul dintre Organizatorii Festivalului.

  PARTENER: persoană fizică/juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu unul dintre Organizatori în vederea desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul Festivalului.

  PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la Festival pe baza unui bilet de acces sau a unei invitații.

  PARTICIPANȚI NEAUTORIZAȚI: toate persoanele fizice care se află la un moment dat în locul de derulare a Festivalului pe perioada de derulare a acestuia, fără a deține un drept legal de acces sau care au dobândit acest drept în mod ilegal prin metode precum, dar nelimitându-se la: falsificarea unui bilet sau a unei brățări de acces, achiziția unui bilet sau a unei brățări de acces de la Comercianți neautorizați de Organizator.

  PRODUS: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorului în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta.

  SERVICIU: orice serviciu pus la dispoziție sau achiziționat de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor sau în legătură cu acestea.

  TERȚI: persoane fizice/juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Partenerii Comerciali, Participanții, Cumpărătorii, Donatorii sau Vizitatorii Festivalului.

  VIZITATORII: persoane fizice/juridice care au dreptul de a participa la Festival, alții decât Participanții, cum ar fi dar nelimitându-se la Voluntari, reprezentanți ai Partenerilor Comerciali, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă Terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a Festivalului pe perioada acestuia și care deține un drept valid de participare la Festival.

  VOLUNTAR ÎNSCRIS: persoană care completează formularul de înscriere ca Voluntar în cadrul Festivalului.

  VOLUNTAR PARTICIPANT: persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care, în urma completării unui formular de înscriere valid, a fost selectată pentru participarea ca Voluntar în cadrul Festivalului Jazz in the Park.

  WEBSITE: website-ul Festivalului, respectiv www.jazzinthepark.ro.

 2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
  a. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la Festivalul Jazz in the Park 2023.
  b. Prin participarea la Festival, Participanții, Voluntarii, colaboratorii și orice Terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu Festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.
  c. Prin achiziționarea biletelor Cumpărătorii se obligă să respecte Regulamentul, regulile de acces la Festival precum și orice alte reguli de participare la Festival care îi sunt aduse la cunoștință prin mijloace de comunicare online sau offline.
  d. Conținutul prezentului regulament este proprietatea Organizatorilor Festivalului Jazz in the Park, respectiv Asociația Fapte și Asociația Beyond the Line Production.
  e. Festivalul Jazz in the Park 2023 este administrat de Asociația Fapte în calitate de Organizator și Asociația Beyond the Line Production în calitate de co-organizator. Asociația Fapte este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Donath nr. 192, bloc A4, ap. 12, jud. Cluj având CIF 31425230. Asociația Beyond the Line Production este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj, având CIF RO31425273.
 3. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI

  a. Festivalul Jazz in the Park 2023 se derulează în perioada 1-3 septembrie 2023 în Parcul Etnografic “Romulus Vuia”, str. Tăietura Turcului f.n., Cluj Napoca.
  b. Programul de derulare a evenimentelor în spațiul de Festival anterior amintit va fi comunicat de Organizator pe canalele proprii de comunicare și în mass-media cel târziu cu 10 zile înainte de eveniment.
  c. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica locul de derulare a evenimentelor. În cazul unor astfel de modificări, biletele achiziționate vor rămâne valabile pentru noul loc de derulare a evenimentului.
  d. Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta locurile de derulare a Festivalului.

 4. ACCESUL LA FESTIVAL
  a. Bilete și tipuri de bilete
  În cadrul Festivalului sunt disponibile 3 tipuri de bilete, astfel:
  Bilet de o zi – conferă Participantului dreptul de acces în Parcul Etnografic “Romulus Vuia” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 14:00 – 05:00 pentru ziua pentru care a fost achiziționat.
  Bilete tip abonamente – conferă Participantului dreptul de acces în locația Parcul Etnografic “Romulus Vuia” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 14:00 – 05:00 în fiecare zi a Festivalului în care locația este activă.
  Accesul copiilor cu vârsta de până la 14 ani inclusiv este gratuită dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care deține un bilet valabil de acces la Festival.b. Vânzarea biletelor
  i. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate online pe platforma www.iabilet.ro.
  ii. Biletele și abonamentele la Festival sunt vândute prin intermediul Partenerilor Comerciali ai Organizatorului și nu direct de aceștia. Plățile cu privire la achiziționarea biletelor se fac prin intermediul Partenerilor Comerciali cu respectarea Termenilor și Condițiilor acestora.
  iii. Prețul final al biletului include taxele de administrare și procesare, taxa de timbru Crucea Roșie, taxa de timbru pentru monumente istorice, taxe aferente organismelor de gestiune colectivă. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să difere în funcție de Partenerii Comerciali, de la care se achiziționează biletul. În acest sens, Organizatorul recomandă ca înainte de achiziţionarea unui bilet să fie verificată secţiunea de Termeni şi Condiţii a Partenerului Comercial de la care achiziţionează biletul.
  iv. Vânzarea biletelor va fi oprită în momentul epuizării unei categorii de bilete. Organizatorul îşi rezervă dreptul să suplimenteze numărul de bilete şi să le pună în vânzare, în situaţia în care capacitatea locației o permite.
  v. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.
  vi. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de o înștiințare prealabilă. Preţul biletului este cel afişat la momentul achiziţionării acestuia de pe platformă.

  c. Invitații
  Invitațiile și/sau biletele cu valoare 0 lei conferă deținătorilor aceleași drepturi ca deținerea unui bilet de acces. În cadrul Festivalului sunt disponibile 2 tipuri de invitații:
  ● Invitații de o zi – conferă Participantului dreptul de acces în Parcul Etnografic “Romulus Vuia” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul orar specificat pentru o zi din cadrul Festivalului.
  ● Invitație tip abonamente – conferă Participantului dreptul de acces la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul specificat în fiecare zi a Festivalului.

  d. Accesul persoanelor cu dizabilități
  i. În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 3 zile de festival:
  ● Copii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 3 zile de festival.
  ● Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 3 zile de festival.
  ii. Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să completeze formularul de pe site-ul www.jazzinthepark.ro. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de un abonament pentru cele 3 zile de festival, vor primi din partea Organizatorul un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original la punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.
  iii. Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza actului de identitate, a certificatul de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.
  iv. Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail, nu vor fi luate în considerare.
  v. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul își rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei.
  vi. Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru ediția 2023 este 28.07.2023-28.08.2023. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.
  vii. Ținând cont că această facilitate poate fi acordată doar în limita unui număr limitat de locuri, având în vedere capacitatea totală a Festivalului precum și normele de siguranță și securitate, gratuitatea va fi acordată în funcție de ordinea primirii cererilor.
  viii. La momentul și în măsura în care se atinge numărul de 50 de cereri care respectă condițiile specificate mai sus, Organizatorul va afișa în prezentul Regulament ca numărul maxim de bilete acordate în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost atins, iar de la acel moment Organizatorul nu va mai răspunde cererilor adresate în acest sens.
  ix. Organizatorul va răspunde acestor solicitări în termen de 30 de zile de la data formulării cererilor.
  x. Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.
  xi. Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la Festival.
  xii. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului.

  e. Preschimbarea biletelor, abonamentelor și invitațiilor în brățări de acces
  i. Preschimbarea biletului de acces, a abonamentului, a biletului de grup sau a invitației valide la Festival în brățară de acces este condiționată de îndeplinirea formalităților de acces la Festival conform prevederilor Art. 4.e. din prezentul Regulament.
  ii. Brățară de acces conferă deținătorului drepturile și obligațiile similare biletului de acces.
  iii. Brățările de acces vor avea culori și însemne distincte în funcție de vârsta Participanților și tipul de bilet achiziționat, conferind Participanților drepturi diferite (de ex. dreptul adulților de a achiziționa alcool și tutun).
  iv. Participanții și Vizitatorii au obligația purtării brățării pe mână, în loc vizibil, pe toată durata de valabilitate a acesteia, precum şi pe toată durata în care se află în una dintre locaţiile evenimentului.
  v. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica integritatea brățărilor de acces la intrare și de oricâte ori consideră necesar în perimetrul Festivalului, în toate locațiile și pe toată durata de derulare a Festivalului.
  vi. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a fiecărui Vizitator sau Participant la Festival.
  vii. În cazul avarierii sau pierderii, brățară nu mai oferă Participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un nou bilet sau să părăsească locația evenimentului.
  viii. Organizatorii nu vor schimba brăţările rupte, descusute sau lipite, acestea fiind considerate invalide.
  ix. În cazuri bine justificate, Participanții și Invitații se pot prezenta la Info Point pentru înlocuirea unei brățări valide (care nu sunt deteriorate, rupte, cusute, etc.) prezentând biletul de acces. Astfel de situații includ, dar fără a se limita la: brățara a fost strânsă prea tare, culoarea brățării nu corespunde tipului de bilet achiziționat etc.

  f. Accesul în locație
  i. Accesul la eveniment se face prin scanarea biletului, fie printat, fie în format electronic, de pe dispozitivele mobile ale Participanţilor. Accesul este posibil doar pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă sau un abonament pentru evenimentele din cadrul locației.
  ii. Din motive de siguranță, accesul la eveniment începe cu 60 de minute înainte de începerea primului concert și se va face etapizat. Vă rugăm să vă luați suficient timp pentru a parcurge procedurile de acces.
  iii. Dacă părăsiți spațiul de eveniment, reintrarea în locație este permisă doar pe baza unei brățări de acces valabilă pentru ziua în curs și locația în cauză.
  iv. Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special amenajate. Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor și mențineți distanța și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.
  v. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a Festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul Festivalului cu următoarele obiecte:
  ● Articole pirotehnice.
  ● Cuțite, arme și alte obiecte contondente.
  ● Droguri.
  ● Materiale inflamabile sau explozive.
  ● Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.
  vi. Participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul Festivalului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
  vii. Este permis accesul cu animale de companie cu condiția respectării regulamentului privind animalele de companie în spațiul public (animalele vor fi ținute în lesă, câinii de talie mare sau rase agresive obligatoriu poartă botniță, etc.). În cazul în care Participanții la eveniment nu respectă regulile privind animalele de companie, Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor și animalelor de companie la eveniment, respectiv de a îndepărta din perimetrul Festivalului persoanele care sunt depistate încălcând aceste reguli în timpul derulării oricărei activităţi din cadrul evenimentului.

 5. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ PE DURATA EVENIMENTULUI

  a. Participanții la eveniment sunt obligaţi să dovedească un comportament adecvat pentru evenimentele publice.
  b. Participanții la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.
  c. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetrul evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.
  d. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentul și cu Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.
  e. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că, în virtutea participării lor la eveniment, vor coopera pe deplin cu Organizatorii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.

 6. EVACUAREA SPAȚIULUI DE EVENIMENT
  a. Evacuarea spațiului de locație se face începând cu momentul finalizării ultimului concert din ziua și locația respectivă, gradual în fiecare dintre zonele Festivalului.
  b. Vă rugăm să respectați indicațiile prezentate la fața locului în privința ordinii de evacuare oferite de Organizatori.
 7. ANULAREA BILETELOR ȘI RETURNAREA CONTRAVALORII ACESTORA

  a. Biletele/abonamentele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate.
  b. Contravaloarea biletelor nu se returnează în următoarele situații:
  i. În cazul condițiilor meteo nefavorabile.
  ii. Nu se returnează contravaloarea biletelor în cazul în care accesul deținătorilor de bilete este refuzat de Organizatori pe motive justificate și care ține de siguranța celorlalți Participanți la eveniment.
  iii. În cazul biletelor de grup/familie nu se returnează contravaloarea totală sau parțială a biletelor în cazul în care numărul de persoane participante este mai mic decât numărul maxim de persoane permise conform tipului de bilet.
  iv. Nu se returnează contravaloarea biletelor pentru o zi din Festival în cazul schimbării artiștilor anunțați la momentul achiziției biletului. Biletele oferă acces Cumpărătorului în locația de derularea a Festivalului și nu la un anumit concert.
  v. Nu se returnează contravaloarea biletelor nefolosite din pachetul de abonamente.

 8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

  a. Participanții au obligația respectării prezentului Regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului și în toate locațiile de derulare a acestuia.
  b. Participanții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a eveniment pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți Participanți la eveniment.
  c. Paricipanţilor le este interzisă distribuirea, modificarea sau copierea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, crearea de lucrări derivate, transferarea, vânzarea sau folosirea conținutului evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.
  d. Participanții au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca reprezentând un pericol pentru securitatea celorlalți Participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului.
  e. Participanții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu Voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea Participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.

 9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

  a. Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei Terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.jazzinthepark.ro.
  b. Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui Participant, Voluntar, Partener sau orice altă Terță persoană prezentă în incita evenimentului pe perioada de derulare a acestuia.
  c. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care Participanții, Vizitatorii, Voluntarii, Partenerii și Terții le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia.
  d. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții și Vizitatorii, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
  e. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile Participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.
  f. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la Festival, atât anterior, cât și pe întreaga durată a Festivalului.
  g. Organizatorul își rezervă dreptul a modifica capacitățile maxime ale locațiilor de derulare a Festivalului în acord cu normele de siguranță în vigoare.

 10. DREPTURI INTELECTUALE

  a. Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind protecția drepturilor de autor.
  b. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la Organizatori se pedepsește conform legii.
  c. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.

 11. ÎNREGISTRAREA FOTO-VIDEO A EVENIMENTULUI

  a. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul evenimentului.
  b. Participanții și Vizitatorii înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.
  c. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți Terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.
  d. Participanții și Vizitatorii în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia.
  e. Organizatorii și Terții autorizați de aceștia au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu Participanții la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.
  f. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin Terți autorizați evenimentul, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului.
  g. Participanții și Vizitatorii nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.
  h. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/foto/video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor.

 12. PAHARELE REUTILIZABILE

  a. Organizatorii utilizează în cadrul Festivalului un sistem de pahare reutilizabile pentru vânzarea de bere, la toate punctele de comercializare proprii, ale Partenerilor Comerciali sau a altor Terți autorizați să desfășoare activități de comercializare a băuturilor alcoolice în perimetrul de derulare a Festivalului în perioada acestuia.
  b. Paharele circulă în sistem de garanție între Partenerii Comerciali ai Organizatorilor și Participanți.
  c. Garanția percepută pentru utilizarea paharelor reutilizabile este de 10 lei/bucată. Garanția va fi evidențiată de Partenerii Comerciali distinct pe bonul fiscal conform prevederilor art. 286 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
  d. Returul paharelor se face doar pe baza bonului fiscal care dovedește achiziția paharelor. Returul garanției bănești se face doar la punctele de retur special amenajat de Partenerii Comerciali în perimetrul de derulare a festivalului. Garanția returnată este de 10 lei/pahar. Returul paharelor se face fără document fiscal justificativ, conform prevederilor art. 286 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
  e. Returul paharelor nu se poate face în barurile Organizatorului sau Partenerilor Comerciali ai acestuia.
  f. Numărul maxim de pahare cu care o persoană se poate prezenta la retur este de 5 pahare.
  g. O dată achiziționat, un pahar reutilizabil poate fi utilizat de ori câte ori pe perioada și în perimetrul de derulare al Festivalului, fără achitarea suplimentară a unei alte garanții.
  h. La achiziția unei băuturi, atunci când Participantul deține deja un pahar reutilizabil, acesta va fi preschimbat cu un pahar curat la punctele de comercializare a băuturilor alcoolice din cadrul Festivalului gestionate de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestuia (acolo unde se vinde bere).
  i. Organizatorii, Partenerii Comerciali și orice alți Terți autorizați să comercializeze băuturi alcoolice în pahare reutilizabile nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau furtul paharelor reutilizabile aflate în posesia Participanților.
  j. Participanții sunt încurajați să nu arunce paharele reutilizabile în pubelele de colectare a deșeurilor, chiar dacă acestea nu le mai sunt necesare și nu doresc să își recupereze garanția achitată. În acest caz, Participanții sunt încurajați să ofere paharele oricărui membru al echipei de organizare, voluntarilor sau staff-ului Partenerilor Comerciali ai Organizatorului sau să le aducă la oricare din punctele de comercializare a băuturilor alcoolice ale Organizatorilor, Partenerilor Comerciali sau oricăror alți Terți autorizați să comercializeze băuturi alcoolice în perimetrul festivalului.

 13. ALTE INFORMAȚII

  a. Sugestii și reclamații
  Participanții, Vizitatorii, Voluntarii, Partenerii și Terții pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa [email protected].
  b. Obiecte pierdute
  ● Obiectele pierdute și găsite pot fi aduse la Info Point-ul Festivalului, tot aici proprietarii le vor putea recupera în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de ora 12.00 a următoarei zile după încheierea Festivalului.
  ● Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile Participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtul acestora.

 14. LITIGII

  a. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.
  b. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.
  c. Prin achiziționarea unui bilet/abonament, prin participarea la evenimentele organizate de Jazz in the Park sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro, Vizitatorii și Participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.

 15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

  a. Participanții înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele Jazz in the Park 2023 pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Fapte, colaboratorii, Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor nu pot fi ţinuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.
  b. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, în sarcina acestuia neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natura cauzate persoanelor sub 18 ani de către Terțe persoane, incluzând dar nelimitându-se la Participanții Festivalului.
  c. Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de Organizatori sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de Organizatori. Participanții înțeleg și sunt de acord că acest conținut al evenimentului este prezentat fără nicio garanție de orice natură.
  d. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.Ultima actualizare a Regulamentului: 14.08.2023

REGULAMENT ATELIERE JAZZ IN THE PARK

Ateliere de pizza

Caro amico,

Am adus pentru tine la Jazz in the Park un colțișor dolce far niente, unde relaxarea vine la pachet cu o pizza delicioasă și o bere rece. Și nu orice pizza, ci una pe care ți-o poți prepara singur, sub îndrumarea atentă a lui Chef Radu Comșa de la Pizzeria Treponti.

Cum poți participa la atelierele de pizza?

Simplu: mergi la bar, îți cumperi o bere Birra Moretti și tragi un loz.

Dacă e câștigător, te poți înscrie la unul din cele șapte ateliere zilnice.

Buon appetito!

Meniu

1 felie de pizza = 10 lei (plătită la standul Treponti)

1 bere la draft = 16 lei (plătită la barul Birra Moretti)

1 bere 0% alcool = 17 lei (plătită la barul Birra Moretti)

Pizza Treponti + Birra Moretti = AMORE

1 felie de pizza + 1 bere (la draft sau 0% alcool) = 24 lei (plătite la barul Birra Moretti)

***

 

Ateliere de gin 

Dacă vrei să-ți prepari singur ginul tonic pe bază de Tanqueray, te invităm să iei parte la unul din cele patru ateliere de gin, care au loc în fiecare zi, între orele 17:00 și 21:00.

Te va învăța tainele ginului Tanqueray cel mai bun barman al anului 2022, Mihai Pop de la Visuin Nut (a) House din Cluj.

Pentru a participa la atelierele de gin trebuie doar să cumperi un gin tonic pe bază de Tanqueray și să te înscrii.

Grăbește-te! Locurile sunt limitate: 8 persoane/atelier.

Cheers!

Regulamentul campaniei Birra Moretti & Jazz în the Park

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

 Campania „Italian Experience by Birra Moretti – Ateliere de pizza” se va desfășura în România, în două etape.

Prima etapă va avea loc în mediul online, pe pagina de Facebook Jazz in the Park (https://www.facebook.com/jazzintheparkromania). Aceasta va începe în data de 23 august, ora 10:55, și se va încheia în data de 30 august, ora 23:59.

A doua etapă offline se va desfășura în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, în timpul festivalului Jazz in the Park. Va începe în data de 1 septembrie, ora 14:00, și se va încheia în data de 3 septembrie, ora 22:00.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

 Pentru a se putea înscrie în campania din online, participanții trebuie să dețină un cont valabil de utilizator Facebook. Participanții, utilizatori unici, se pot înscrie în campanie oricând pe perioada acesteia.

Pentru înscriere, participanții vor fi nevoiți să dea like videoului publicat pe pagina de Facebook Jazz in the Park (https://fb.watch/mHbwb9521l/) și sa dea tag unei persoane cu care își doresc să participe la atelierul de pizza.

Pentru a se înscrie în campania offline, participanții vor fi nevoiți să cumpere o bere de la barul Birra Moretti din cadrul festivalului Jazz in the Park și să tragă un loz.

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI

 Câștigătorii campaniei online vor fi desemnați și anunțați pe pagina de Facebook Jazz in the Park în data de 31 august 2023. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți electronică aleatorie, prin intermediul platformei random.org.

Câștigătorii campaniei offline vor fi desemnați pe loc, în funcție de lozul pe care îl vor trage.

****

Regulamentul Campaniei Tanqueray & Jazz in the Park

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

 Campania „Gin Tonic Experience & Tanqueray – Ateliere de gin” se va desfășura în România, în doua etape.

Prima etapă va avea loc în mediul online, pe pagina de facebook Jazz in the Park (https://www.facebook.com/jazzintheparkromania). Aceasta va începe în data de 24 august, ora 17:00, și se va încheia în data de 30 august, ora 23:59.

A doua etapă offline se va desfășura în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, în timpul festivalului Jazz in the Park. Aceasta va începe în data de 1 septembrie, ora 14:00, și se va încheia în data de 3 septembrie, ora 22:00.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

 Pentru a se înscrie în campania online, participanții trebuie să dețină un cont valabil de utilizator Facebook. Participanții, utilizatori unici, se pot înscrie în campanie oricând pe perioada acesteia.

Pentru înscriere, participanții vor fi nevoiți să dea follow paginii de Facebook Jazz in the Park (https://www.facebook.com/jazzintheparkromania), like la postarea publicată pe pagina de Facebook Jazz in the Park (https://www.facebook.com/photo/?fbid=834549878045651&set=a.626732342160740), și să dea tag unei persoane cu care își doresc să participe la atelierele de gin.

Pentru a se înscrie în campania offline, participanții vor fi nevoiți să cumpere un gin tonic pe bază de Tanqueray de la barul Gin Garden by Tanqueray din cadrul festivalului Jazz in the Park și să tragă un loz.

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI

 Câștigătorii campaniei online vor fi desemnați și anunțați pe pagina de Facebook Jazz in the Park în data de 31 august 2023. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți electronică aleatorie, prin intermediul platformei random.org.

Câștigătorii campaniei offline vor fi desemnați pe loc, în funcție de numărul de locuri disponibile.

Go to Top

Abonează-te la newsletter

ȘI PRIMEȘTI UN VOUCHER DE 10% REDUCERE
PENTRU ABONAMENT

Competiția Jazz in The Park